Utbildning

Kanske arbetar du med att anordna utbildningar eller så önskar du fördjupa din kompetens för egen del. Visionen är att göra innehållet levande genom att varva teori med mycket praktiska övningar och färdighetsträning. Kristofer Zetterqvist har genomfört ett stort antal utbildningsinsatser alltifrån kortare föreläsningar till längre sammanhängande kurser. Här följer några exempel på genomförda utbildningsinsatser.


Endagsföreläsningar


KBT vid depression, ångeststörningar samt komplexa problem. ACT i teori och praktik. Motiverande samtal (MI). Kognitiv Terapi. Inlärningspsyskologi och beteendeanalys.


Längre utbildningar


Ett flertal 10-dagars utbildningar i inlärningspsykologi. Inom ACT både två dagars upplevelsebaserade workshops och terminslånga färdighetsbyggande utbildningar. Samarbetspartners har varit Psykologpartners och Tobias Lundgren.

info@zpt.se 

          

Drottninggatan 1 A Uppsala

                    

0733 21 10 70