HANDLEDNING

Handledning ska syfta till att utveckla och fördjupa både kompetens och arbetsglädje! Företagets vision med handledning är att skapa ett varmt och tillåtande klimat där det ges möjlighet för alla att vara aktiva och jobba kreativt. Det måste finnas plats både för utmanande specifika metodfrågor och diskussioner kring hur du som människa påverkas av ditt arbete. Analyser på tavla varvas med reflektioner och rollspel för att maximera inlärning och utveckling. Kristofer Zetterqvist har stor erfarenhet från en rad olika handledningsuppdrag både individuellt och i grupp. Hör gärna av dig för att få referenser och diskutera förslag på upplägg. Här följer några exempel på utförda uppdrag.• Utbildningshandledning på grundläggande psykoterapeutprogrammet


• Klinisk ärendehandledning i KBT och ACT inom psykiatrin samt för privata terapeuter


• Tillämpad beteendeanalys och KBT för behandlingshem, serviceboende och boendestöd.


• MI-handledning för Socialtjänst


• Handledning/Coachning för kompetensutveckling av chefer och personal

Kristofer Zetterqvist , leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare (KBT)

0733 - 211070

info@zpt.se

Copyright Zetterqvist Psykologtjänst AB