KBT


Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsform som har ett starkt vetenskapligt stöd och bygger på inlärningspsykologi, social psykologi och kognitiv vetenskap. Som namnet antyder arbetar man i KBT med att analysera hur vårt sätt att tänka och bete oss kan orsaka och vidmakthålla problem och skapa bestående hinder för ett meningsfullt liv.


Ett viktigt arbetsverktyg inom KBT är beteendeanalysen - där man under de första samtalen tillsammans gör en noggrann och detaljerad kartläggning av problembilden och tänkbara mål för behandlingen. Inom KBT anser man inte att problemet finns inuti individen utan problem uppstår i interaktionen mellan individen och miljön (dvs livet). En viktig del i KBT blir därför att analysera problemet genom att titta på vilka tankar, känslor och beteenden som uppstår i specifika situationer i vardagen. Detta görs genom sk situationsanalyser. När man kartlagt i detalj vad som blir problematiskt använder man välbeprövade och beforskade KBT- metoder för att hitta ett mer välfungerande förhållningssätt som bryter onda cirklar och istället leder mot viktiga livsmål. Eftersom både problemen och målen handlar om livet förutsätter detta att den som går i KBT jobbar med sig själv mellan terapisamtalen. Detta sker genom hemuppgifter som man kommer överens om tillsammans med sin terapeut. Behandlingen kan ta olika lång tid, men det vanliga är någonstans mellan 10-20 samtal.


För en mer omfattande beskrivning av KBT och hur man arbetar vid olika problem se ”Om KBT” på beteendeterapeutiska föreningens (BTF) hemsida www.kbt.se. BTF har även givit ut en läsvärd informationsbroschyr om KBT som kan laddas ned från deras hemsida.


info@zpt.se 

          

Drottninggatan 1 A Uppsala

                    

0733 21 10 70