Psykoterapi

Att söka hjälp av någon utomstående för att komma vidare i livet  kan vara ett livsviktigt steg att ta. Det är också ett mycket sårbart steg där det kan vara svårt att veta vilken slags inriktning på behandling man skall välja. Samtalsterapi ska kännas angeläget och meningsfullt och inte bara fokusera på det som du upplever som problematiskt utan också på hur du vill leva ditt liv och vad som verkligen är livskvalitet för dig! 


Kristofer Zetterqvist arbetar med Kognitiv Beteendeterapi vilken är den metod som så här långt i forskning har visat sig fungera bäst för de allra flesta typer av problem som vi människor kan slita och kämpa med. Under KBT kan du läsa mer om detta. Arbetssättet präglas också tydligt av ACT och Mindfulness. Du får en terapeut som är aktiv, nyfiken och intresserad av dig och hur dina problem hänger ihop. Stor erfarenhet finns av att arbeta med:


• Nedstämdhet, sorg och krisreaktioner


• Stressproblem 


•Ångest, oro och fobier


•Relationsproblem


Behandlingen brukar inledas med ett par bedömningssamtal där vi gemensamt skapar oss en bild av dina problem och de mål du har genom att göra en beteendeanalys. Sedan använder vi de metoder och tekniker inom KBT som är bäst lämpade för att hjälpa dig framåt. Ta gärna kontakt för mer specifika frågor kring olika typer av behandlingar. 

Sekretess är en självklarhet! Pris: 1550 kr per samtal.


info@zpt.se 

          

Drottninggatan 1 A Uppsala

                    

0733 21 10 70