Kärnan i verksamheten är att erbjuda psykologtjänster utifrån dina önskemål och behov. Tjänsterna baseras på metoder och tekniker med gott forskningsstöd inom KBT, Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De olika tjänsterna beskrivs här var för sig men kan självklart kombineras enligt överenskommelse. Klicka på HANDLEDNING, SAMTALSTERAPI eller UTBILDNING för att komma vidare. Här finns kortfattad information, så ta gärna kontakt för en diskussion om de idéer som du har för egen del eller för din verksamhet. 

 
© Zetterqvist Psykologtjänst hem.html